Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

За цим Договором одна сторона - Продавець з одного боку, та будь-яка особа, яка приймає умови цього Договору публічної оферти - Покупець з іншого боку, надалі разом іменовані як Сторони уклали даний Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товару, зображення якого розміщено. у відповідному розділі Веб-сайту https://hochusobitake.com.

Продавці, які мають намір продавати Товари через Веб-сайт https://hochusobitake.com, і Покупці, купуючи Товари, надають зображення які розміщені на відповідних сторінках https://hochusobitake.com, приймаєте умови цієї Угоди щодо наступного.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у формі Договору публічної оферти. Натискання кнопки «ЗАМОВИТИ» на сторінці Веб-сайту https://hochusobitake.com у відповідному розділі означає, що Покупець, незалежно від свого статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з діючими міжнар. та законодавства України, прийняв до виконання умови Договору публічної оферти, які наведені нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок замовлення, оплати та доставки товарів Продавцем, відповідальність за недобросовісне замовлення та невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання кнопки «ЗАМОВИТИ», яким Покупець погоджується придбати Товар, наявний у Продавця, і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повної оплати Продавцю.1,4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та в разі необхідності застосовують законодавство України. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

"Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://hochusobitake.com і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця. придбати Товари, зображення яких розміщено на Веб-сайті https://hochusobitake.com, розіслані невизначеному колу осіб, включаючи Покупців.
«Прийняття» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця придбати Товар, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://hochusobitake.com, додавши його у віртуальний кошик і відправивши Замовлення.
«Товар» - предмет торгівлі (товар, модель, аксесуари, аксесуари та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання яких пропозиція продавця розміщена на веб-сайті https://hochusobitake.com.
«Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа -підприємець, відповідно до чинного міжнародного та українського законодавства, який відвідав м Веб-сайт https://hochusobitake.com та має намір придбати певний Товар.
«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець відповідно до чинного міжнародного та українського законодавства, яка є власник або розповсюджувач Товару та за допомогою Веб-сайту https://hochusobitake.com має намір його продати.
«Замовлення» — належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://hochusobitake.com заявка Покупця. для придбання Товару на адресу Продавця.
"Законодавство" - норми, встановлені українським або міжнародним законодавством для регулювання договірних правовідносин за Контрактом.
"Істотний недолік Товару" - недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виникла з вини виробника (продавця), після її усунення виникає знову з незалежних від споживача причин.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на підставі Замовлення, розміщеного Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://hochusobitake.com, а Покупець зобов’язується: на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар та сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не знаходиться в заставі, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також не має жодних прав третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи фіктивною операцією або операцією, здійсненою під впливом тиску чи шахрайства.
3.4. Продавець підтверджує наявність у нього всіх необхідних дозволів на провадження господарської діяльності, яка регулює сферу правовідносин, що виникають і діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право виготовляти та/або продавати товари без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця під час виконання цього Договору та реалізації товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:
* виконати замовлення Покупця у разі отримання оплати від Покупця;
* доставити Покупцю Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://hochusobitake .com , розміщене замовлення та умови цієї Угоди;
* перевіряти якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі;
* повідомляти Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень. з картками Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro, інформуючи в цій Угоді.
4.2. Продавець має право:
* в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
4.3. Продавець:
ФОП
Наталія Сміріна
Україна
Юридична адреса: 61018, м.Харків
Приват Банк: UA483515330000026003052111628
ІФІ: 351533
ЄДРПОУ: 3091510826
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язується:
* своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
* ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на Сайті https://hochusobitake.com;
* при отриманні Товару від особи, яка його доставила, перевірити цілісність і комплектність Товару шляхом огляду вмісту упаковки. Якщо Товар є пошкодженим або некомплектним, оформити це актом, який повинен бути підписаний з Покупцем особою, яка передала його Покупцеві.
5.2. Покупець має право:
* розмістити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://hochusobitake.com;
* вимагати від Продавця виконання умов цієї Угоди;
* повідомити про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Сайту https://hochusobitake.com шляхом додавання Товару у віртуальний кошик шляхом натискання кнопки «В кошик», або шляхом оформлення замовлення електронною поштою, або по телефону. номер, вказаний у розділі контактів Веб-сайту http://hochusebetakoe.com.
6.2.Термін формування замовлення: до 2 робочих днів з моменту його оформлення. Якщо замовлення відправляється у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого робочого дня після вихідного.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://hochusobitake.com. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін усіх вибраних Товарів, розміщених у віртуальному кошику, та ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки відповідно до умов Розділу 8 цього Договору.
7.2 . Ціна Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.
7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:
1) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України
2) Кредитною карткою наступних типів :
- Visa
- Visa Electron
- Mastercard
- Mastercard Electronic
- Maestro
3) будь-яким іншим способом, узгодженим із Продавцем.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Покупець отримує Товар шляхом доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано на відповідній сторінці Веб-сайту https://hochusobitake.com.
8.2. При доставці Товару в інші міста України або на територію іншої країни іншими службами доставки (далі – компанії-перевізники) Покупець повністю та безумовно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.
8.3 . Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, доставленого компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує підписом у товарно-транспортній накладній, Декларації компанії-перевізника або накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-експедитору в кількості, визначеній та оплаченій Покупцем, у комплекті відповідно до специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані та якості.
8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаною Покупцем у заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, Товар повертається кур’єрською компанією до центру доставки. Оплата послуг Компанії-перевізника утримується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа на e-mail: info@hochusobitake.com із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті кошти. Всі питання, що виникають в процесі оплати та отримання Товару Покупець може уточнити за контактною інформацією в розділі Контакти.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» Покупець має право обміняти Товар належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо більш тривалий строк не оголошений Продавцем. Покупець має право здійснити обмін Товару з урахуванням положень законодавства щодо підстав та переліку Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).
9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу «Повернення» Сайту з дотриманням правил та умов перевізника або кур’єра, що діють на території України або на території іншої країни. за місцем отримання Товару.
9.3. У разі виявлення хоча б одного з перерахованих недоліків Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, яка передала Товар, або Продавцем. Якщо можливо, дефекти повинні бути задокументовані за допомогою фото- або відеозапису.Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення Товару) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши форму рекламації на повернення Товару на сайті https. ://hochusobitakecom.
9.4. Сторони домовилися, що у разі недотримання обов’язкових вимог цієї процедури, Покупець вважається таким, що отримав Товар у належному стані, без механічних пошкоджень та в повній комплектації.

10 . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, встановленому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.
10.2. У разі виникнення спорів, що виникають у зв'язку з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів у претензійному порядку. Термін розгляду претензії становить 7 (сім) календарних днів з дня її надходження. У спорах щодо стягнення заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.
10.3. Усі спори, розбіжності чи претензії, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі пов’язані з його виконанням, порушенням, припиненням чи недійсністю, вирішуються у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального та процесуального права.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-яких своїх зобов'язань, за винятком платіжних зобов'язань, якщо вони доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями чи обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої сторони, які відбулися після укладення договору. цього Договору, що має непередбачуваний і невідворотний характер. Форс-мажорні обставини включають, але не обмежуються ними, стихійні лиха, страйки, пожежі, повені, вибухи, обледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), бунти, втрату вантажів, затримки перевізника, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки та нещасні випадки на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, накладені державними органами (включаючи розподіл, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та контроль цін), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Контракту.
11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, зобов’язана негайно письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин та протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншої Сторони з підтвердженням обставин непереборної сили. Таким підтвердженням буде довідка, довідка або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом за місцем настання форс-мажорних обставин.
11.3. Час, необхідний Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який період, протягом якого виконання було затримано через перелічені обставини.
11.4. Якщо через обставини непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі. Незважаючи на обставини непереборної сили, до при розірванні цього Договору внаслідок дії обставин непереборної сили Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно з метою виконання його Замовлення (направлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, розсилка рекламних повідомлень тощо).
12.2. Власним прийняттям Контракту або реєстрацією на веб-сайті https://hochusobitake.com (заповнивши реєстраційну форму), Покупець добровільно дає згоду на збір та обробку його персональних даних з наступною метою: дані, що стануть відомі, будуть використані в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на купівлю товарів, отримання інформація про Замовлення, розсилка акційних та спеціальних пропозицій, інформація про акції, розіграші та лотереї засобами телекомунікацій (електронна пошта, мобільний телефон)
12.3. Покупець надає право обробляти свої персональні дані, в тому числі: розміщувати персональні дані в базах даних (без додаткового повідомлення), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані третім особам (за винятком передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем здійснювати безпосередню обробку даних для визначених цілях, а також на обов'язкову вимогу компетентного державного органу).
12.4. Якщо Покупець не бажає отримувати розсилку, Покупець має право зв'язатися з Продавцем, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на поштову або електронну адресу.
12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні замовлення, несе Покупець.

.